BUDYNEK HOTELOWY W KATEGORII 4 GWIAZDEK Z GARAŻEM PODZIELMNYM MIĘDZYZDROJE WERSJA 2
POZNAJ NAS

Nie obawiamy się
wielkich wyzwań

BUDYNEK HOTELOWY W KATEGORII 4 GWIAZDEK Z GARAŻEM PODZIELMNYM MIĘDZYZDROJE WERSJA 2
PROFESJONALIZM

Kładziemy nacisk na
wykształcenie i kwalifikacje pracowników

Archiplan Spółka z o.o. powstała w 2009 roku po przekształceniu Pracowni Projektowej Archiplan Wojciech Rydzyński, która działa na rynku od 1995 roku i przez kolejne lata rozbudowywała swoje struktury.

DOŚWIADCZENIE

Struktura organizacyjna spółki

Kładziony od początku nacisk na wykształcenie i kwalifikacje pracowników przyczynił się do tego, że w chwili obecnej zatrudniamy najbardziej doświadczonych architektów i inżynierów budownictwa a profesjonalizm sprawia, że nie obawiamy się wielkich wyzwań.

REFERENCJE

Zaufali nam

Na uwagę zasługuje wysoki poziom kwalifikacji zawodowych zespołu ARCHIPLAN, dobre rozeznanie w aktualnie stosowanych rozwiązaniach techonologicznych i materiałowych oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Gwiazda Morza

Zespoł pracowni projektowej ARCHIPLAN wykazał się terminowością i dużą znajomością teoretycznych zagadnień prawnych i formalnych wspomagając etap administracyjny oraz konsultacje z Konserwatorem Zabytków.

Karol Smoleński

Projekt został wykonany terminowo, z należytą starannością i przy pełnym zaangażowaniu zespołu projektowego, którego prace oceniamy na najwyższym poziomie profesjonalnego i rzetelnego podjęcia do przyjętego zlecenia.

Capital Park

Dokumentacja wykonana zostałą w umownym terminie, na bardzo dobrym poziomie metorycznym i umożliwiła realizację zadań. Archiplan Sp. z o.o. wywiązała się ze zleceń zgodnie z zawartą umową.

Teatr Muzyczny