• Category : OFERTA

Projektowanie architektoniczno-budowlane we wszystkich fazach

Od koncepcji poprzez projekt budowlany do projektu wykonawczego wszystkich branż wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i akceptacji do pozwolenia na budowę dla:

 • budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych)
 • budynków handlowo-usługowych (pawilony, centra i domy handlowe, sklepy)
 • budynki przemysłowe, magazynowe
 • budynki biurowe (biura, banki, urzędy)
 • budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, muzea, biblioteki, kina, teatry, hotele, restauracje)

W zakres oferty wchodzi:

 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu budowlanego
 • Opracowanie orzeczeń i ekspertyz niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych i procesu inwestycyjnego
 • Opracowanie koncepcji architektonicznej – rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje
 • Przygotowanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę
 • Opracowanie kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego
 • Wykonanie kosztorysu Inwestorskiego oraz przedmiaru robót