• Category : OFERTA

Wielobranżowy nadzór inwestorski

Po wykonaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz po uzyskaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę jako kolejny proces inwestycyjny oferujemy przejęcie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podejmiemy się kierowania całym procesem inwestycji do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.

W zakres Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego wchodzi między innymi:

 • Opracowanie kosztorysów Inwestorskich oraz przedmiarów robót
 • Przygotowanie materiałów przetargowych
 • Prowadzenie przetargu w celu wyboru Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców
 • Powołanie wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • Powołanie Inżyniera Budowy – tzw. Koordynatora wszystkich prac
 • Kontrola jakości realizacji wszystkich prac
 • Prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych na budowie
 • Weryfikacja kosztów Inwestycji na etapie jej realizacji
 • Końcowe finansowe rozliczenie budowy
 • Uzyskanie Ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie Obiektu
 • Przekazanie kompletu dokumentacji odbiorowej użytkownikowi wykonanego obiektu
 • Przygotowanie książki obiektu budowlnego