Wielobranżowe nadzory inwestorskie

Po opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę , w kolejnym etapie realizacji inwestycji oferujemy kompleksową – wielobranżową obsługą realizacji inwestycji ,prowadząc ją jako Inspektor Nadzoru Inwestosrkiego.

Przygotowujemy cały cykl realizacji planowanej inwestycji od momentu wyboru genarlanego wykonawcy poprzez cały cykl budowy , aż do pozyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie kluczy Inwestorowi.

W zakresie naszych usług znajdują się między innymi :

 • Opracowanie kosztorysów Inwestorskich oraz przedmiarów robót
 • Przygotowanie materiałów przetargowych
 • Prowadzenie przetargu w celu wyboru Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców
 • Powołanie wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • Powołanie Inżyniera Budowy – tzw. Koordynatora wszystkich prac
 • Kontrola jakości realizacji wszystkich prac
 • Prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych na budowie
 • Weryfikacja kosztów Inwestycji na etapie jej realizacji
 • Końcowe finansowe rozliczenie budowy
 • Uzyskanie Ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie Obiektu
 • Przekazanie kompletu dokumentacji odbiorowej użytkownikowi wykonanego obiektu
 • Przygotowanie książki obiektu budowlnego