Park handlowy

Zakres prac:
Architektura | Konstrukcja

Szczegółowe informacje

Rok budowy

2020

Powierzchnia całkowita

10 352,54 m2

Kubatura

65 738,61 m3

Lokalizacja

Ostróda

Galeria