Hotel „Różany Gaj”

Zakres prac:
Architektura | Konstrukcja | Nadzór

Szczegółowe informacje

Rok budowy

2010-2011

Powierzchnia całkowita

2 400,00 m2

Kubatura

10 900,00 m3

Lokalizacja

Gdynia

Galeria