Centrum logistyczne

Zakres prac:
Architektura | Konstrukcja | Nadzór

Szczegółowe informacje

Rok budowy

Lorem ipsum dadadadada

Powierzchnia całkowita

19 374,32 m2

Kubatura

289 230,00 m3

Lokalizacja

Stryków

Galeria