Analiza możliwości zabudowy działki

Zajmujemy się również wnikliwą analizą możliwości zabudowy działki. Przed zakupem terenów inwestycyjnych, na podstawie istniejących dokumentów formalno-prawnych wykonujemytzw. Analizę Zabudowy Działki (AZD). Powyższa analiza ma na celu pokazanie Inwestorowi jak można, w sposób maksymalny zabudować istniejący teren oraz jakie są ewentualne ograniczenia i zagrożenia wynikające z zapisów decyzji o Warunkach Zabudowy lub obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego […]

Wielobranżowe nadzory inwestorskie

Po opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę , w kolejnym etapie realizacji inwestycji oferujemy kompleksową – wielobranżową obsługą realizacji inwestycji ,prowadząc ją jako Inspektor Nadzoru Inwestosrkiego. Przygotowujemy cały cykl realizacji planowanej inwestycji od momentu wyboru genarlanego wykonawcy poprzez cały cykl budowy , aż do pozyskania ostatecznej decyzji o […]