BUDYNEK HOTELOWY W KATEGORII 5 GWIAZDEK MIĘDZYZDROJE WERSJA 1
NASZE USŁUGI

Od projektu
do pozwolenia na budowę

BUDYNEK HOTELOWY W KATEGORII 5 GWIAZDEK MIĘDZYZDROJE WERSJA 1
SPECJALIZACJE

Archiplan Sp. z o.o.
specjalizuje się w:

 • projektowaniu architektoniczno-budowlanym we wszystkich fazach:
  od koncepcji poprzez projekt budowlany do projektu wykonawczego wszystkich branż wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i akceptacji do pozwolenia na budowę,
 • projektowaniu konstrukcyjnym wszelkich obiektów,
 • wykonywaniu opinii, orzeczeń i ekspertyz budowlanych,
 • projektowaniu rozbiórek wszelkich obiektów budowlanych,
 • przygotowywaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
 • pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 • pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego,
 • przygotowywaniu inwestycji do strony kosztowej.

OFERTA

Oferta naszych usług

OBSŁUGA INWESTYCJI

Oferujemy usługi z zakresu obsługi inwestycji:

 • doradztwo i/lub przygotowanie inwestycji wraz z analizą uwarunkowań formalno-prawnych i ekonomicznych,
 • analiza chłonności działek na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (określenie max PUM),
 • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów formalnych (warunki techniczne, mapy, uzgodnienia, decyzje o warunkach zabudowy itp.),
 • wykonywanie opracowań przedprojektowych – takich jak: inwentaryzacje, ekspertyzy wielobranżowe, studia funkcjonalno-programowe itp.,
 • wizualizacje architektoniczne projektowanych przez nas obiektów bądź na oddzielne zlecenie,
 • szacowanie kosztów planowanej inwestycji,
 • nadzór nad realizacją inwestycji,
 • realizacja przetargów wyboru Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców.