Analiza możliwości zabudowy działki

Zajmujemy się również wnikliwą analizą możliwości zabudowy działki. Przed zakupem terenów inwestycyjnych, na podstawie istniejących dokumentów formalno-prawnych wykonujemytzw. Analizę Zabudowy Działki (AZD). Powyższa analiza ma na celu pokazanie Inwestorowi jak można, w sposób maksymalny zabudować istniejący teren oraz jakie są ewentualne ograniczenia i zagrożenia wynikające z zapisów decyzji o Warunkach Zabudowy lub obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Końcowymi wnioskami AZD jest:

  • Wyliczenie max. powierzchni Użytkowej Mieszkań lub Usług (PUM/U)
  • Wyliczenie max. powierzchni Zabudowy – przy inwestycjach przemysłowych
  • Wskazanie Ograniczeń i Zagrożeń dotyczących przedmiotowej działki
  • Sformułowanie wniosków o dokonanie ewentualnych zmian w MPZP lub WZ

Po wykonaniu Analizy Zabudowy Działki Inwestor posiada profesjonalny materiał służący mu do dalszego działania w podejmowaniu wielu strategicznych decyzji.